منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود مقاله نانو

دانلود مقاله نانو

مقاله پولک کاری، قلاب دوزی و بافندگی مولکول های پیرن...

مقاله پولک کاری، قلاب دوزی و بافندگی مولکول های پیرن...

دانلود کقاله نانو با عنوان برهمکنش مغناطیسی در خودتجمعی نانو

دانلود کقاله نانو با عنوان برهمکنش مغناطیسی در خودتجمعی نانو

دانلود رایگان مقاله نانو آب محدود شده خواص مولکول ها در حفره

دانلود رایگان مقاله نانو آب محدود شده خواص مولکول ها در حفره

دانلود رایگان مقاله نانو Next-Generation Lipids in RNA Inter

دانلود رایگان مقاله نانو Next-Generation Lipids in RNA Inter

دانلود رایگان مقاله نانو Monolayer Solid-State Electrolyte f

دانلود رایگان مقاله نانو Monolayer Solid-State Electrolyte f

دانلود مقاله رایگان Pyrolysis of Helical Coordination Polyme

دانلود مقاله رایگان Pyrolysis of Helical Coordination Polyme

دانلود رایگان مقاله نانو Water-Dispersed Hydrophobic Au Nano

دانلود رایگان مقاله نانو Water-Dispersed Hydrophobic Au Nano

فروشگاه فایل

گروه محصول -> نانو -> acs nano
دانلود کقاله نانو با عنوان برهمکنش مغناطیسی در خودتجمعی نانو

دانلود کقاله نانو با عنوان برهمکنش مغناطیسی در خودتجمعی نانو

قیمت: 0 ريالکد فایل:3116
برهمکنش مغناطیسی در خودتجمعی نانو کامپوزیت های CoxNi1–xFe2O4/BiFeO3   Self-assembled vertically aligned oxide nanocomposites consisting of magnetic pillars embedded in a ferroelectric matrix have been proposed for logic devices made from arrays of magnetostatically interacting pillars. To control the ratio between the nearest neighbor interaction field and the switching field of the pillars, the pillar composition CoxNi1–xFe2O4 was varied over the range 0 ≤ x ≤ 1, which alters the magnetoelastic and magnetocrystalline anisotropy and the saturation magnetization. Nanocomposites were templated into square arrays of pillars in which the formation of a “checkerboard” ground state after ac-demagnetization...
دانلود رایگان مقاله نانو آب محدود شده خواص مولکول ها در حفره

دانلود رایگان مقاله نانو آب محدود شده خواص مولکول ها در حفره

قیمت: 0 ريالکد فایل:3043
دانلود رایگان مقاله نانو آب محدود شده خواص مولکول ها در حفرات باریک را تعیین می نماید   We computed the transport of methane through 1 nm wide slit-shaped pores carved out of solid substrates. Models for silica, magnesium oxide, and alumina were used as solid substrates. The pores were filled with water. The results show that the methane permeability through the hydrated pores is strongly dependent on the solid substrate. Detailed analysis of the simulated systems reveals that local properties of confined water, including its structure, and more importantly, evolution of solvation free energy and hydrogen bond structure are responsible for the pronounced differences observed. The simulations are extended to...
دانلود مقاله تجزیه بیولوژیک عظیم درون سلولی نانوذرات اکسید آ

دانلود مقاله تجزیه بیولوژیک عظیم درون سلولی نانوذرات اکسید آ

قیمت: 0 ريالکد فایل:3040
تجزیه بیولوژیک عظیم درون سلولی نانوذرات اکسید آهن که به صورت مغناطیسی در سطوح تک اندوسوم و بافت تایید شده است   مطالعات کمی در مورد سرنوشت طولانی مدت نانوذرات اکسید آهن درون سلول، یک پیش نیاز برای کاربردهای تجدید پذیر پزشکی، با عدم وجود مدل مناسب بافت های بیولوژیکی و روش های تحلیلی مواجه است. در اینجا ما سلولهای سلولهای بنگاهی را به عنوان یک مدل بافت برای پیگیری تحولات نانوذرات مغناطیسی داخل سلولی در هنگام بلوغ بافت بلند مدت...
دانلود مقاله نانو حالات انتقال بار

دانلود مقاله نانو حالات انتقال بار

قیمت: 0 ريالکد فایل:3038
دانلود مقاله نانو حالات انتقال بار   Charge Transfer States in Dilute Donor–Acceptor Blend Organic Heterojunctions †Department of Electrical Engineering and Computer Science, ‡Department of Physics, and §Departments of Material Science and Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109, United States ACS Nano, 2016, 10 (8), pp 7619–7626 Publication Date (Web): August 3, 2016       دانلود مقاله فارسی pdf دانلود رایگان مقاله روانشناسی pdf دانلود رایگان مقاله فارسی pdf دانلود مقاله فارسی word دانلود رایگان مقالات معماری pdf دانلود رایگان مقاله...
دانلود مقاله نانو با عنوان فهم نفوذ زئولیت ها با نانو ورقه ه

دانلود مقاله نانو با عنوان فهم نفوذ زئولیت ها با نانو ورقه ه

قیمت: 0 ريالکد فایل:3014
مقایسه کارایی زئولیت‌های سنتزی و طبیعی در حذف سورفکتانت تریتون ...مکانیزم جذب از نوع جذب بر روی س طوح داخلی زئولیت بوده و نفوذ مولکول های درش ت ... استفاده از زئولیت ها و به خصوص زئولیت های طبیعی در تصفیه. پس اب ...تاثیر روش کاربرد زئولیت اصلاح شده در خاک بر نفوذ‌پذیری و کیفیت ...در این راستا استفاده از جاذب ها از جمله زئولیت ها برای بهبود ویژگی های پساب توصیه ... ای در سطح بیشترین سرعت نفوذ و تیمارهای همراه با زئولیت طبیعی شامل مخلوطجنبه...
مشاهده مستقیم کلاسترهای نفره لومینسانس محدود شده در زئولیت ه

مشاهده مستقیم کلاسترهای نفره لومینسانس محدود شده در زئولیت ه

قیمت: 0 ريالکد فایل:3004
دانلود مقالات isi فناوری نانو (نانو تکنولوژی) + ترجمه فارسی - دانشیاری دانلود مقالات isi انگلیسی فناوری نانو (نانو تکنولوژی) با ترجمه فارسی - مقالات الزویر ساینس دایرکت Science Direct مجموعه مقالات همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی - سیویلیکا نمایش و دانلود مقالات PDF همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی. صفحه. 1, 2 ... اثر اندازه ذرات کاربید تنگستن بر روی درصد وزنی کاربید در نانو کامپوزیت Ni-WC. (مقاله ... مقالات نانو تکنولوژی با ترجمه - ترجمه فا دانلود...
دانلود رایگان مقاله نانو با عنوان: Flexible Nanoporous WO3–x

دانلود رایگان مقاله نانو با عنوان: Flexible Nanoporous WO3–x

قیمت: 0 ريالکد فایل:3003
مقاله نانو pdf دانلود مقاله نانو دانلود مقاله نانو تکنولوژی مقاله فارسی نانو دانلود مقاله در مورد نانو تکنولوژی مقاله نانو تکنولوژی با ترجمه مقاله در مورد فناوری نانو pdf مقالات علمی نانو تکنولوژی ---------------------- دانلود رایگان مقاله نانو با عنوان: Flexible Nanoporous WO3–x Nonvolatile Memory Device   Flexible Nanoporous WO3–x Nonvolatile Memory Device Yongsung Ji†, Yang Yang⊥∥, Seoung-Ki Lee†, Gedeng Ruan†, Tae-Wook Kim#, Huilong Fei†, Seung-Hoon Lee¶, Dong-Yu Kim¶, Jongwon Yoon†, and James M....
دانلود رایگان مقاله نانو Mesoporous LixMn2O4 Thin Film Catho

دانلود رایگان مقاله نانو Mesoporous LixMn2O4 Thin Film Catho

قیمت: 0 ريالکد فایل:2994
دانلود رایگان مقاله نانو Mesoporous LixMn2O4 Thin Film Cathodes for Lithium-Ion Pseudocapacitors مقاله انگلیسی نانو مقاله فارسی نانو دانلود مقالات نانو دانلود مقاله در مورد نانو تکنولوژی مقالات علمی نانو تکنولوژی مقاله در مورد فناوری نانو pdf مقاله نانو تکنولوژی مقاله نانو pdf     Mesoporous LixMn2O4 Thin Film Cathodes for Lithium-Ion Pseudocapacitors Benjamin K. Lesel†, Jesse S. Ko‡, Bruce Dunn*‡§, and Sarah H. Tolbert*†‡§ †Department of Chemistry and Biochemistry, ‡Department of Materials Science and Engineering, and §The...
دانلود رایگان مقاله نانو Large Format Surface-Enhanced Raman

دانلود رایگان مقاله نانو Large Format Surface-Enhanced Raman

قیمت: 0 ريالکد فایل:2963
دانلود رایگان مقاله نانو Large Format Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Substrate Optimized for Enhancement and Uniformity Large Format Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Substrate Optimized for Enhancement and Uniformity Katherine N. Kanipe, Philip P. F. Chidester, Galen D. Stucky, and Martin Moskovits* Department of Chemistry & Biochemistry, University of California Santa Barbara, Santa Barbara, California 93106-9510, United States ACS Nano, 2016, 10 (8), pp 7566–7571 DOI: 10.1021/acsnano.6b02564 Publication Date (Web): August 2, 2016 گریتینگها به صورت گسترده و به صورت تئوری و آزمایشگاهی به صورت زیربنای طیف سنجی رامان (SERS) به طور گسترده مورد...
دانلود رایگان مقاله نانو Modulating the Electronic Propertie

دانلود رایگان مقاله نانو Modulating the Electronic Propertie

قیمت: 0 ريالکد فایل:2962
دانلود رایگان مقاله نانو Modulating the Electronic Properties of Monolayer Graphene Using a Periodic Quasi-One-Dimensional Potential Generated by Hex-Reconstructed Au(001) Modulating the Electronic Properties of Monolayer Graphene Using a Periodic Quasi-One-Dimensional Potential Generated by Hex-Reconstructed Au(001) Xiebo Zhou†‡, Yue Qi‡, Jianping Shi†‡, Jingjing Niu§⊥, Mengxi Liu‡, Guanhua Zhang∥, Qiucheng Li‡, Zhepeng Zhang‡, Min Hong†‡, Qingqing Ji‡, Yu Zhang†‡, Zhongfan Liu‡, Xiaosong Wu*§⊥, and Yanfeng Zhang*†‡ †Department of Materials Science and Engineering, College of Engineering, ‡Center for...free
hit counter