منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود مقاله با عنوان سنسور لمسی سه بعدی بر پایه گرافن

دانلود مقاله با عنوان سنسور لمسی سه بعدی بر پایه گرافن

دانلود رایگان مقاله نانو با عنوان کپسوله کردن سه بعدی

دانلود رایگان مقاله نانو با عنوان کپسوله کردن سه بعدی

دانلود مقاله نانو با عنوان طیف های نوار پهن الکترون های داغ

دانلود مقاله نانو با عنوان طیف های نوار پهن الکترون های داغ

دانلود رایگان مقاله نانو با عنوان کشف فوق رسانایی دمای بالا

دانلود رایگان مقاله نانو با عنوان کشف فوق رسانایی دمای بالا

دانلود رایگان مقاله نانو Next-Generation Lipids in RNA Inter

دانلود رایگان مقاله نانو Next-Generation Lipids in RNA Inter

دانلود مقاله رایگان Pyrolysis of Helical Coordination Polyme

دانلود مقاله رایگان Pyrolysis of Helical Coordination Polyme

دانلود رایگان مقاله نانو Water-Dispersed Hydrophobic Au Nano

دانلود رایگان مقاله نانو Water-Dispersed Hydrophobic Au Nano

دانلود رایگان مقاله نانو Monolayer Solid-State Electrolyte f

دانلود رایگان مقاله نانو Monolayer Solid-State Electrolyte f


  دانشگاهی-برای-ارتقای-نانومترولوژی

تعامل سه قطب صنعتی و دانشگاهی برای ارتقای نانومترولوژی

همکاری صنعت و دانشگاه منجر به ارائه روشی برای مشخصه‌یابی گرافن شده‌است؛ روشی که قابلیت استفاده در کارخانه‌ها را دارد.
سه مجموعه بزرگ و صاحب نام با همکاری یکدیگر موفق به ارائه سامانه اندازه‌گیری کوانتومی هال به‌منظور مشخصه‌یابی گرافن شدند. این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که قابلیت استفاده در صنعت را دارد.


ادامه مطلب

تعامل سه قطب صنعتی و دانشگاهی برای ارتقای نانومترولوژی

همکاری صنعت و دانشگاه منجر به ارائه روشی برای مشخصه‌یابی گرافن شده‌است؛ روشی که قابلیت استفاده در کارخانه‌ها را دارد.
سه مجموعه بزرگ و صاحب نام با همکاری یکدیگر موفق به ارائه سامانه اندازه‌گیری کوانتومی هال به‌منظور مشخصه‌یابی گرافن شدند. این سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده که قابلیت استفاده در صنعت را دارد.


ادامه مطلب

free
hit counter