منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود مقاله با عنوان سنسور لمسی سه بعدی بر پایه گرافن

دانلود مقاله با عنوان سنسور لمسی سه بعدی بر پایه گرافن

دانلود رایگان مقاله نانو با عنوان کپسوله کردن سه بعدی

دانلود رایگان مقاله نانو با عنوان کپسوله کردن سه بعدی

دانلود مقاله نانو با عنوان طیف های نوار پهن الکترون های داغ

دانلود مقاله نانو با عنوان طیف های نوار پهن الکترون های داغ

دانلود رایگان مقاله نانو با عنوان کشف فوق رسانایی دمای بالا

دانلود رایگان مقاله نانو با عنوان کشف فوق رسانایی دمای بالا

دانلود رایگان مقاله نانو Next-Generation Lipids in RNA Inter

دانلود رایگان مقاله نانو Next-Generation Lipids in RNA Inter

دانلود مقاله رایگان Pyrolysis of Helical Coordination Polyme

دانلود مقاله رایگان Pyrolysis of Helical Coordination Polyme

دانلود رایگان مقاله نانو Water-Dispersed Hydrophobic Au Nano

دانلود رایگان مقاله نانو Water-Dispersed Hydrophobic Au Nano

دانلود رایگان مقاله نانو Monolayer Solid-State Electrolyte f

دانلود رایگان مقاله نانو Monolayer Solid-State Electrolyte f


  نانوحسگرهای-الکتروشیمیایی

نانوحسگری که منوکسیدکربن را با حساسیت بالا شناسایی می‌کند

پژوهشگران هندی نانوحسگری ساختند که با حساسیت بالا می‌تواند میزان منوکسیدکربن را اندازه‌گیری کند. این حسگر با قیمت پایین وحساسیت بالا قابلیت تولید انبوه دارد.
محققان مؤسسه علم هند حسگری حساس برای شناسایی ومنوکسیدکربن ساخته‌اند که می‌توان از آن برای نجات جان افراد در معرض این گاز سمی استفاده کرد. این حسگر با کمک فناوری‌ نانو تولید شده که قیمت پایین وحساسیت بالایی دارد.


ادامه مطلب

نانوحسگری که منوکسیدکربن را با حساسیت بالا شناسایی می‌کند

پژوهشگران هندی نانوحسگری ساختند که با حساسیت بالا می‌تواند میزان منوکسیدکربن را اندازه‌گیری کند. این حسگر با قیمت پایین وحساسیت بالا قابلیت تولید انبوه دارد.
محققان مؤسسه علم هند حسگری حساس برای شناسایی ومنوکسیدکربن ساخته‌اند که می‌توان از آن برای نجات جان افراد در معرض این گاز سمی استفاده کرد. این حسگر با کمک فناوری‌ نانو تولید شده که قیمت پایین وحساسیت بالایی دارد.


ادامه مطلب

free
hit counter